Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[di2] "اداره كول;اداره کول;امر كول;امر کول;بډبول;برابرول;بې پردې;بې واسطې;بېخوده;پوست کنده;ترتيبول;تورت;چړتون;څارل;حکم کول;ځيږ;ډانګ;(په);پېيلی;رټ;رغ;رهنمايي کول;زغرد;زيږ;سپين More…
2.
[di2] (瓆) اطاعت كول;بشاړې کول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پل وهل;پېښې کول;تعقيبول;تقليد كول;تقليدول;څارل;ځغلول;د خولې پېښې کول;درك كول;رېشل;کاپي کول;منتج كېدل;منل;مراقبت