Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵
迷人 迷人的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 迷人
[mi2 ren2] (癵) پاړوګري;اغوا کول;افسون;اګرېمان;اوده;اوده کول;اودوم;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;ايسم;بند;پاړه;پاړو;پړ;پوسل والی;پيمختوب;تاويز;تر جادو لاندى را وستل;تعويذ;ټوټکه;ټيپ More…
[mi2 ren2 de5] (癵) ( شى );لمسوونكى;زړه غلوونکی
3. 迷人的人
[mi2 ren2 de5 ren2] (癵) افسون ګر;اوده ګر;اوده لرونکی;پاړوګر;دم ګر;سحرګر