Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵
迷路的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mi2 lu4 de5] (癵隔) ابته;اپوټه;اړبه;اندرغپ;آواره;بدمذهبه;بې لارې;بې لاري کېدل;بېدرکه;بېدرکه کېدل;پاشان;پراګنده;پرګانه;تاک له تاکه;ترغه;تس نس;تيت وپرک;ټخ مخ;چپول;څنګه;خور;خور و وور;د لارې More…