Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 迷乱
[mi2 luan4] (癵睹) هی ناتار;کړکېچ والی;اختلال;اخلال;اريانتيا;ارياني;اړت;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;التباس;انارشي;اوترتوب;اوتروالی;بچتول;بحران;برګ اتڼ;بکېړه;بې اوډني;بې ترتيبي;بې نظمي;ترور More…
2. 迷人
[mi2 ren2] (癵) پاړوګري;اغوا کول;افسون;اګرېمان;اوده;اوده کول;اودوم;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;ايسم;بند;پاړه;پاړو;پړ;پوسل والی;پيمختوب;تاويز;تر جادو لاندى را وستل;تعويذ;ټوټکه;ټيپ More…
3. 迷人的
[mi2 ren2 de5] (癵) ( شى );لمسوونكى;زړه غلوونکی
4. 迷人的人
[mi2 ren2 de5 ren2] (癵) افسون ګر;اوده ګر;اوده لرونکی;پاړوګر;دم ګر;سحرګر
5. 迷住的
[mi2 zhu4 de5] (癵) مسخر;مجذوب;نظر بند
6. 迷信的
[mi2 xin4 de5] (癵獺) خرافاتي;موهوم پرست
7. 迷失
[mi2 shi1] (癵ア) ارول;بايلل;بې لاري کېدل;بېدرکه کېدل;بى ډبه اوډل;بىپرخى كول;تخم شنل;تلفول;تلفېدل;ټکوهل;د لارې وتل;ړنكول;زيانمن كيدل;کرکول;کرل;له لاسه ورکول;له ليارې وتل;محر ومول;ناكا مه More…
8. 迷惑
[mi2 huo5] (癵碽) پريښودل;تشويش;تلولى توب وير;سر بداله كول;سرمغزنول;ګډوډى;ګنسول;ګنګسول;وېره
9. 迷漫
[mi2 man4] (癵憨) ( مبهم);اند غپ;اندرغپ;باډاسکه;تت;جنباز;چپه;چلکه;څانپه;څپه;څړکه;ډيچه;سينګاون;غرځی;لپو;مبهم;مبهوم;نا برسيره;نا ټاكلى;نا جوت;نا څرګند
10. 迷离
[mi2 li2] (癵瞒) اخلال;ارجل برګل;اړت;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;بحران;بکېړه;پيلات;ډۍ په ډۍ;سراسيمه;غایله;لالهاند;لۍ په لۍ
11. 迷蒙
[mi2 meng2] (癵累) پيكه;تت;خړ;خوپ;غبارآلوده;مبهم;مبهوم
12. 迷路的
[mi2 lu4 de5] (癵隔) ابته;اپوټه;اړبه;اندرغپ;آواره;بدمذهبه;بې لارې;بې لاري کېدل;بېدرکه;بېدرکه کېدل;پاشان;پراګنده;پرګانه;تاک له تاکه;ترغه;تس نس;تيت وپرک;ټخ مخ;چپول;څنګه;خور;خور و وور;د لارې More…
13. 迷途的
[mi2 tu2 de5] (癵硚) ابته;اپوټه;اړبه;اندرغپ;آواره;بدمذهبه;بې لارې;بې لاري کېدل;بېدرکه;بېدرکه کېدل;پاشان;پراګنده;پرګانه;تاک له تاکه;ترغه;تس نس;تيت وپرک;ټخ مخ;چپول;څنګه;خور;خور و وور;د لارې More…
14. 迷阵
[mi2 zhen4] (癵皚) انجر بنجړ لارى;پيجومى;خم و چم;د مابوبې کلا;ګډوډى;ګډى وډى لارى;كږې وږې لارى;کږه وږه لار;لوری ورکول