Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
退伍 退休 退位 退款 退步 退潮 退火 退税 退色 退落 退还 退避
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tui4 wu3 jun1 ren2] (癶ヮ瓁) په تجربو كې پوخ شوي;جنګ ازموده
2. 退休
[tui4 xiu1] (癶ヰ) انزوا;بېکسي;ترک;تقاعد;تنهايي;جدايي;ځانګړتيا;ځانله والی;څړه توب;څړه ګي;څړه والی;خلوت;شاته كيدنه;عزلت;ګوښه والی;کور ناستی;کورناسته;لاس اخيستنه;له ځايه كښنه
3. 退休
[tui4 xiu1] (癶ヰ) په كور ناست;تقاعد شوی;تقاعدي;کور ناست;کورناستی;ډوهر
4. 退休的
[tui4 xiu1 de5] (癶ヰ) تقاعد شوی;ګوځ موځی;ګوڼس;کور ناست;کورناستی;خلوت نشين;مستعفي
5. 退位
[tui4 wei4] (癶) سوګند ماتول;استعفا کول;سپارل;ګوښه كېدل;لار پرېښودل;لاس په سر کيدل;منل
6. 退款
[tui4 kuan3] (癶蹿) بيا ادا كول;بيرته وركول;مجرايى وركول;جبران
7. 退步者
[tui4 bu4 zhe3] (癶˙) بيرته تلل;پرشاتګی;په څټ كيدونكى;ټيټيد ونكى;ټيټيدل;خرابيدل;رجعت پرست;رجعتي;ښكته كيدونكى;شا ته بوول;لويدونكى;وراتيدل;په څټ تلونکی
8. 退潮
[tui4 chao2] (癶奸) (سيندته);(لكه دطوفان او سيلاو);تروټه کول;جزر;دبخت ګرځېدنه;دبرم پرېوتنه;دڅپې بيرته ستنېدنه;دورځې ګرځېدنه;ښه په بده بدليدل;كښينا ستل او كرار ېدل;له برمه پرېوتل;له ډبه لوېدل;مخ More…
9. 退火
[tui4 huo3] (癶) زل
10. 退税
[tui4 shui4] (癶祙) (لكه له ګمرك څخه);بنديز;بې;پښه وندی;پلواښی;دامانتو پيسو بير ته اخيستنه;زيان;ګټي;کېلک;مانع;مخ نيوى;په څټ كېدل;شاتګ كول;شاته تلل
11. 退色
[tui4 se4] (癶︹) بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;پزيده;پېزېدل;پېزي کول;پېزي کېدل;تتول;ترنځېدل;تنزيلېدل;ټيټېدل;خپول;خزانول;خزانېدل;رژول;رژېدل;رنګ More…
12. 退落
[tui4 luo4] (癶辅) آرامېدل;اراميدل;بېرته کېدل;بيخ ته كښيناستل;تثبيتېدل;تر سب كول;ټېکاوېدل;ثابتېدل;چو پيدل;چوپېدل;خوله نيول;دمه جوړول;دمه کول;دمه کېدل;ډوبيدل غلي كيدل;سا اخستل;غلي More…
13. 退还基金
[tui4 huan2 ji1 jin1] (癶临膀) دتقاعدمعاش
14. 退避
[tui4 bi4] (癶磷) اپرا;احضارول;باطلول;بيرته اخيستل;پر شا کېدل;پريښودل;تر شاتلل;تلل;ځان کښل;خالي کول;را اېستل;راكښل;زرق;زڼکۍ;ستنېدل;سلبول;غيرحاضرېدل;فسخ کول;لاس اخستل;لاس اخيستل;لاس مينځل;متوجه More…