Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
适于 适合 适宜 适时 适用 适配
适宜
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 适宜
[shi4 yi2] (屿﹜) پر ځای;په ښاييدنكي ډول;قابل;مناسب;مناسب ډول;موزون;وړ;ټاټه;ايسند;موافق;فټ;باب;يرزن;منطبق;مقتضي;کارآمد;مقبول;مساعد;برابر;متناسب;پرله پوري;آمد;ځائي