Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
选举 选修 选择 选点
选择 选择性 选择的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 选择
[xuan3 ze2] (匡拒) پنډولي;اخيسته;ټونګه;جګونه;چوڼنه;غوراينه;غورچاڼ;كپ;ګلچاڼ;لاښ;لاس وهنه;مړۍ;ناروا ګټه;ابره;چين;چڼ
[xuan3 ze2 xing4 de5] (匡拒┦) ;مختلف
3. 选择的余地
[xuan3 ze2 de5 yu2 di4] (匡拒) ;مختلف