Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
透射 透平 透明 透红 透视 透过 透通 透镜
透射
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 透射
[tou4 she4] (硓甮) ( انتقال );تيريدنه;خپرونګ;خورونه;خورېدنه;راديو يى خپرونه;رسوونى;رسيدنه;مخابره;لیږد رالیږد;تفويض;خپرونه