Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逐字 逐步 逐渐 逐退
逐退
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 逐退
[zhu2 tui4] (硋癶) امتناع;په څټ كول رټل;په شا تمبول;پورى وهل;ترټنګ;ترديدول;تمبول;خودداري;درواغ بلل;درېغ;دفع;دفع کول;ډډه;رد;ردول;ردونه;شا ته تمبول;شاته تمبول;طرد;عدم موفقيت;لارښودل;نه More…