Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逐字 逐步 逐渐 逐退
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 逐字
[zhu2 zi4] (硋) تحت اللفضي;تورى په توري;ټكى په ټكي;كټ مټ ويل;بشپړ;ټكى په ټكى;دقيق ◊ [zhu2 zi4] (硋) تحت اللفظ
[zhu2 bu4 zhi2 xing2] (硋˙磅︽)    ;بڼه;پېر;جنبه;حالت;څيره;دوره;فاز;قيافه;لرلری;مخ;مر حله;مرحله;صفحه;تربيع
3. 逐渐的
[zhu2 jian4 de5] (硋亥) ټوټه ټوټه;ټوك ټوك
4. 逐渐缩小的
[zhu2 jian4 suo1 xiao3 de5] (硋亥罽) ترنځوونکی;ډېرۍ;کاست
5. 逐渐衰弱
[zhu2 jian4 shuai1 ruo4] (硋亥癐畓) په تدريج له منځه تلل;تدريجًا له منځه تلل
6. 逐退
[zhu2 tui4] (硋癶) امتناع;په څټ كول رټل;په شا تمبول;پورى وهل;ترټنګ;ترديدول;تمبول;خودداري;درواغ بلل;درېغ;دفع;دفع کول;ډډه;رد;ردول;ردونه;شا ته تمبول;شاته تمبول;طرد;عدم موفقيت;لارښودل;نه More…