Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
递交 递升 递解
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 递交
[di4 jiao1] (患ユ) اجبار;التزام;بنډن;بوختيا;بول;پر غاړه اخيستنه;پور;تعهد;تکليف;جارایسته;جبر;حيوان شناس;ډغره;ژمنتيا;عهد;فريضه;کښېواته;کښېوتنه;کښېيستنه;لګيا توب;حتم
2. 递升
[di4 sheng1] (患ど) په مخ بيول;پورته كول;ترفيع وركول;مساعدول;مساعدت;ديوكارله پيلېدوياتنظيمېدوسره مرسته كول;پرمخ بېول;دودول;لوړول
3. 递解
[di4 jie3] (患秆) امغاړی;انډيوال;بدرقه;بدرګه;بدرګه كول;بوميه;پېڼه;جلوكوونكى;دمساز;رفيق;ملګرتيا;ملګرتياكول;همرکاب;ورا;مرافقت;ملتيا;معيت;بوميا;کشک;صحابت;بلد;جلو;ساتونكى;موټروياموټرسايكلوپه ذريعه) More…