Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造反者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zao4 fan3 zhe3] (硑は) ياغي;شورش والا;پساتي;مفسدي;الاماني;باغى كيدل;باغي;باغي کېدل;بغاوت کول;بغاوت کوونکی;بل اندی;پايداره;پايلاتي;پښې خرل;جنډې;زړې More…