Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逻辑
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[luo2] (呸) ګزمه;پيره كول;پيره كيدل;پيروان;څار;څارنه;څاو;ګزمه كيدل;ګزمه کول;ګزمه وهل;قراول;ګزموي;پېش قراول;رونډ;څاروال;څوکۍ;قراولي;څاری;کراول;ګزمه كول
2. 逻辑
[luo2 ji4] (呸胯) استدلا ل;په منطق برابر;منطق;منطقي
3. 逻辑学
[luo2 ji4 xue2] (呸胯厩) استدلا ل;په منطق برابر;منطق;منطقي
4. 逻辑性
[luo2 ji2 xing4] (呸胯┦) استدلا ل;په منطق برابر;منطق;منطقي