Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逼人 逼债
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bi1] (笹) بې پسوره;پر ځای کول;تحديدول;تنګ;تنګ نظره;تنګېدل;ډولي کېدل;ضيق;كمسورى;کمبر;کمسوری;محدود;مغز;نږدې;نرى;تنګ تروش;کمسور;باريک;تاله;تنګول;نيولئ;نژدې
2. 逼人
[bi1 ren2] (笹) پرس;اثنا;اضطراري;آلفته;آن;بېړنی;بيړه من;بيړو;تلوار ګرندی;تلوارګندی;تلواري;تليوار ګندی;دمک;رپ;سترګرپ;شېبه;عاجل;فوري;لحظه;لمحه;مبرم;لاس تېره;سم More…
3. 逼债者
[bi1 zhai4 zhe3] (笹杜) (اّس);(رنګ);(لكه دپور);پوره وړى ته اړم كېدل چه زرپوروركړى;خړ بخن;سمند;مكر ره غوښتنه;نصوارى