Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遁世 遁走
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dun4 shi4 xiu1 xing2 de5 ren2] (筆︽) (اصط);څيله كښ;زاهد;ګوټ ناستی;ګوښه ګير;ګوښه نشين
[dun4 shi4 zhe3] (筆) (صوفى);برماڼو;تريناک;تنها;ځنګلي;زاهد;سارانی;سوپى;صحرانى;ګوښه;ګوښه ګير;ګوښه نشين;ګوښى شوى;منزوي
3. 遁走曲
[dun4 zou3 qu1] (筆ǐΡ) اّنى دموسيقى كمپوز چه مختلفى برخى يى پرله پسى تكراريږى