Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遇见 遇难
遇难船
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yu4 nan2 chuan2] (笿螟差) خرابول;ډوبه بيړۍ;ډوبوالی;ډوبول;ډوبونګ;ډوبېدنګ;ډوبېدنه;ډوبېده;ماته بيړۍ;ماتول;ورانتيا;ورانول;ويجاړتيا