Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遮以 遮住 遮盖
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhe1 yi3 qiang2 ban3] (綛鲤狾) نرۍ تخته چه په ودانيو كې استعماليږى
2. 遮住
[zhe1 zhu4] (綛) (بې داغه او بې ليكه لكه كاغذ);(چه ليك پكې نه وى);(لكه مخ);ابيض;بسې ښره;بې رنګ;بې نوره;پوک;تسيا;تش;تش ځاى;تشتوب;تشه;تشه پاڼه;تشوالى;تشوکی;تشول;خالي;خالي More…
3. 遮盖
[zhe1 gai4] (綛籠) اخلالول;اوره;اوريځ;بدنامول;بدنامېدل;په اور پځوپټول پټول او تورول;په وريځو مڼدل او توريدل;ترړي;دوړى;ډله;مرغسانه;هر هغه شى چه توره اووېر وونكې بڼه او منظره More…