Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遴选
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 遴选
[lin2 xuan3] (款匡) کولنګ;کواړی;اجل 
;انتخاب;او وهل;اوڼل;برمه کول;پارول;پاكول;تېڅل;ټولول;ټومبل;چخل;چخول;چوخل;چوخول;چول;چوڼنه;چيچل;چيخل;څرمن ايستل;ځنل;څوکرېيل;څيرل;خوښه;دسه تارد تارونو More…