Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
避免 避孕 避开 避弹 避讳 避难 避风
避难设
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bi4 nan2 she4 bei4] (磷螟砞称) (لكه خبره دخولې نه);اځبی;بچ كېدل;پراري;تښتېدل;تښتېدنه;تښتېده;تښل;تښول;تېرايستل;تېرول;تېښت;تېښته;تېښته كول;تيښته;ځان More…