Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
避免 避孕 避开 避弹 避讳 避难 避风
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 避免
[bi4 mian3] (磷) بېګم;ميس;مس;آغلې;بي بي;پاتې كېدنه;پاتې کېدل;پر زړه را اورېدل;پېغله;پيغله;تخم شنل;تلوسه لرل;ځان ځنې ګوښه كول;خطا;خطا كول;خطا كېدل;خطا كېدنه;خطا کول;دلاسه وركول;دناميړوښې ښځې More…
[bi4 yun4 wan2 yao4] (磷ゥ媚)   دانه;(لكه دغنم);تابلېت;ددارو ګولى;ګولى;کپسول;کېمنډلی;ګولۍ;مرد كى   پنډوسكى;ټابلټ;ګوله
3. 避开
[bi4 kai1] (磷秨) اندرتل;اندرول;په چټكى سره ځان ګوښه كول;جڼه جڼه;چپ;چپول;چل وهل;چلبازى كول;ځان چپول;ځان غړول;څنګ;(ترې);کول;خام کوک کول;دچالاكۍ څخه كار اخيستل;زګېړل;غلې More…
4. 避弹坑
[bi4 dan4 keng1] (磷紆) څېلمه;سپرغه
5. 避讳
[bi4 hui5] (磷啃) ( لكه دټولنى څخه );پښه لنډول;تحريم;تكفير;حرامول;رټل شوى ايستل شوى;لاس لنډول;منع شوى;ناروا
6. 避难设备
[bi4 nan2 she4 bei4] (磷螟砞称) (لكه خبره دخولې نه);اځبی;بچ كېدل;پراري;تښتېدل;تښتېدنه;تښتېده;تښل;تښول;تېرايستل;تېرول;تېښت;تېښته;تېښته كول;تيښته;ځان More…
7. 避风处
[bi4 feng1 chu4] (磷矪) (نا ګاه);دبيړۍ هغه خوا چې له باد څخه خوندى وى;سيو يا سيب