Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
那个 那些 那儿 那里
那个
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 那个
[na4 ge4] (ê) اغه;اګر;په لاندې ډول;په نتيجه كې;تر;چه;چې;چی;حراج;څوک;ددې دپاره;دغه;دغو;غرتن;غه;كاشكى چې;كوم چې;که;که چيرې;کوم يو;نوموړى;ها;هاغه;هغه;هغه چې;هغه نوموړى;هم هغه;هوغه;هيله ده More…
2. 那个
[na4 ge5] (ê) تر;نه;ﮪ;عاشورا;جلوس;ين