Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
邮务 邮局 邮差 邮政 邮费 邮资
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[you2 wu4 shi4] (秎叭) بارکښ;بارکښي;باروړونکی;ترانسپورت;چپر;چلن;چلند چوپړ;چلوونکى;چلوونکی;حمل;حمل ونقل;خرى;طياره وړونکي;قاصد;وړونكى;يو سړى يا شركت چه دمال وړ لو وظيفه_پرغاړه اخلى;مزدور
[you2 wu4 bu4] (秎叭场) پوسته خانه;ډاکخانه
3. 邮局
[you2 ju2] (秎Ы) پوسته خانه;ډاکخانه
4. 邮差
[you2 chai1] (秎畉) پوسته رسان;پوسته رسونكى;چټي رسان;ډاګي;ډاک والا;ډاګی;عامل;فاکتور;ليک راوړونکی;ډاکي;ټپال
5. 邮政
[you2 zheng4] (秎現) پوسته خانه;پوسته ◊ [you2 zheng4] (秎現) پوستي;پستي
6. 邮费
[you2 fei4] (秎禣) دپوستي محصول
7. 邮资
[you2 zi1] (秎戈) دپوستي محصول