Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
都城 都市
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dou1] (常) بالکل;بېخي;په بشپړه تو ګه;په پوره ډول;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چورلټ;څېلمې;(له);د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سم له More…
2. 都城
[du1 cheng2] (常) پای تخت پایتخت;چمټي;پلازمېنی;(په اروپائى ژبوكې);اړوښتی;اساسى;اساسي;بنسټيز;پانګه;پايتخت;پلازمېنه;چمغېل;دارالسلطنه;دمرګ سزا;سترښار لكه دمملكت پا يتخت;سر ما يه داران;سر More…
3. 都市人
[du1 shi4 ren2] (常カ) (خودساز);تظاهر كوونكى;ځان جوړوونكى;ځان ښكاره كوونكى