Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
针剂 针对 针法 针织 针锋 针鼻
针织 针织业
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 针织
[zhen1 zhi1] (皐麓) ( لكه دهډوكو );اوبدل;اودل;اوول;پتلېزول;پېرل;تړل;جوختول;غوټه كول تندى تريوول;کاڅل;وبدل;وودل;وول;يوځاى وده كول
[zhen1 zhi1 ye4] (皐麓穨) اوږدې جرابې;دجرابو او نورو او دلو شيانو پلورنځى