Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钩状 钩竿 钩虫 钩边
钩状
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 钩状
[gou1 zhuang4] (筥) نګاشی;چنګ;کنډه;اويزاندول;چنګک;چوارول;ځړول;ځوړندول;خنجک;دوه پوړيز;كړۍ;کب نيول;کړښت;مچک;نخښ;نګوښاري;نوښخ;قلابه;کونډه;کنجک;سګک