Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钩状 钩竿 钩虫 钩边
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gou1] (筥) نګاشی;چنګ;کنډه;اويزاندول;چنګک;چوارول;ځړول;ځوړندول;خنجک;دوه پوړيز;كړۍ;کب نيول;کړښت;مچک;نخښ;نګوښاري;نوښخ;قلابه;کونډه;کنجک;سګک
2. 钩状
[gou1 zhuang4] (筥) نګاشی;چنګ;کنډه;اويزاندول;چنګک;چوارول;ځړول;ځوړندول;خنجک;دوه پوړيز;كړۍ;کب نيول;کړښت;مچک;نخښ;نګوښاري;نوښخ;قلابه;کونډه;کنجک;سګک
3. 钩竿
[gou1 gan1] (筥) چنګك;چنګك لرونكى لكړه چه ماكويا كنده په اوپو كې ور باندې ټېل وهل كيږى
4. 钩虫
[gou1 chong2] (筥︿) يوډول دګيډې چنجى
5. 钩边
[gou1 bian1] (筥娩) (په خنجكى يا جنګكى;چنګك);كنډنه يا او بدنه