Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铃声 铃舌
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ling2 sheng1 de5] (筧羘) ګړنج;ګرنجهار;ترنګ;ترنګا;ترنګهار;ترنګی;تړنګا;تړنګهار;ټلۍ;ټنګ;ټنګا;ټنګهار;جرنګ;درنګ درونګ;درنګا;دزنګ More…
2. 铃舌
[ling2 she2] (筧) چك چكي كوونكى;لاس پړكوونكى;يو شى چه داډول ږغ تو ليدوى ◊ [ling2 she2] (筧) چك چكي كوونكى;لاس پړكوونكى;يو شى چه داډول ږغ تو ليدوى