Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锁住 锁定 锁链
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 锁住
[suo3 zhu4] (玛) کورشګۍ;المارۍ;بيت الخلا;پتول;پسخانه;ټټخه;خونګۍ;دخلوت كوچنۍ كوټه;سندخ;سندوخ;سوندخ;صندق;صندوق;ګرګاس;ګوچنۍ خونى ته دخبظودپاره پېول;کوټنۍ;پټ;پټې خبرې كول;خصوصي
2. 锁定
[suo3 ding4] (玛﹚) پېشونه;کلکونه
3. 锁链
[suo3 lian4] (玛渺) زنځير;(په ځنځير);بهير;بيير;په بند كې اچول;په ځنځير تړل;چېن;چېنل;ځنځير;دمباله;دوسپنه;زولنه;سره تړل;سريال;سلسله;لړ;لړه;لړۍ;لېړ;يو لړ پيښى;يو لړ غرونه په ځنځير More…