Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锚力 锚的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mao2] (零) تثبيتول;خوشتول;خېشتول;درڼ;لندول;لنګر
2. 锚力
[mao2 li4] (零) لمدېدنه
3. 锚的
[mao2 de5] (零) تثبيتول;خوشتول;خېشتول;درڼ;لندول;لنګر