Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锦标 锦缎
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jin3] (繟) کيمخواب;وريښمين ټو كر چه ګلان او انځورو نه ور باندى ګنډل شوى وى;مقيش
[jin3 biao1 sai4] (繟夹辽) اتلولي;تدافع;قهرماني;دفاع
3. 锦缎
[jin3 duan4] (繟絭) کيمخواب;وريښمين ټو كر چه ګلان او انځورو نه ور باندى ګنډل شوى وى;مقيش