Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锻接 锻烧 锻练 锻造
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 锻接
[duan4 jie1] (岭钡) پترى كول ويلډنګ كول;پترى كېدل;پتلېزول;پتلېزېدل;پيوند;پيوندول;پيونديدل;ټانکه کول;كوشير;كوشيرشوى ځاى;كوشيرول;کوشېر;کوشېرول;کوشيرول;کوشيرېدل;لېمول;لېمېدل;متحدېدل;يوكېدل
2. 锻烧
[duan4 shao1] (岭縉) حرارت سره په پوډرو بدلول
3. 锻练
[duan4 lian4] (岭絤) جعل;سټک کاري;ټکونه
4. 锻造
[duan4 zao4] (岭硑) مرګوڼی;(په ورواو متانت);(چكش);(داوسپنى);(دپښ);اړول;الوى;آهنګري;پښ ګرى;په څيټۍ;تو دول;جعلى جوړول;جوړول;ساخته کاري کول;سازول;كار ځاى;كوره;مخته بيول;مخته تلل;نا چله شى More…