Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镀以 镀金 镀银 镀锌 镀锡
镀以银 镀以黄
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[du4 yi3 yin2] (玲蝗) (رنګ);په سپينو زرو جړاوكول;پيسه;پيسې;جندکه;جیوه کول;دزرو;دسپينو;دنيا;روپۍ;زر;زري;زرين;سپين;سپين زر;سپين زروزمه;سپينول;كاچوغې اوپنجې;ماتې روپۍ;نقره;نقرائي;کوټ
[du4 yi3 huang2 tong2] (玲独簧) برنج;(اصط);پوره ډاډه;پيسه;جندکه;دمسواو جستو مخلوط;روپۍ;زيړ;ژړ;ماتې روپۍ;هژدات;ژيړين;زېړ;ژيړ ◊ [du4 yi3 huang2 tong2] (玲独簧) برنج;(اصط);پوره More…