Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镀以 镀金 镀银 镀锌 镀锡
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[du4] (玲) پشقاب;غاب;( پليټ );( قاب );بشقاب;پرېچ;پړاخ;پلګ;پېشقاب;پيت;تخته;تخته ګۍ;تلبر;تينګړی;تینګړی;جیوه کول;چاپړاخ;حکاکي;خاګينه;خړاسی;دچاپ كليشه;دړه;دسرواو سپينو لوښي;دښيښې;دمصنوعي More…
2.
[du4] (玲) زغره وال;زغريالى
3. 镀以银
[du4 yi3 yin2] (玲蝗) (رنګ);په سپينو زرو جړاوكول;پيسه;پيسې;جندکه;جیوه کول;دزرو;دسپينو;دنيا;روپۍ;زر;زري;زرين;سپين;سپين زر;سپين زروزمه;سپينول;كاچوغې اوپنجې;ماتې روپۍ;نقره;نقرائي;کوټ
4. 镀以黄铜
[du4 yi3 huang2 tong2] (玲独簧) برنج;(اصط);پوره ډاډه;پيسه;جندکه;دمسواو جستو مخلوط;روپۍ;زيړ;ژړ;ماتې روپۍ;هژدات;ژيړين;زېړ;ژيړ ◊ [du4 yi3 huang2 tong2] (玲独簧) برنج;(اصط);پوره More…
5. 镀金的银
[du4 jin1 de5 yin2] (玲蝗) تك سور;سندور;شنګرف
6. 镀银
[du4 yin2] (玲蝗) (رنګ);په سپينو زرو جړاوكول;پيسه;پيسې;جندکه;جیوه کول;دزرو;دسپينو;دنيا;روپۍ;زر;زري;زرين;سپين;سپين زر;سپين زروزمه;سپينول;كاچوغې اوپنجې;ماتې روپۍ;نقره;نقرائي;کوټ
7. 镀锌
[du4 xin1] (玲綨) ( داوسپنې اوفولادو );( دبرېشناپه زور );په جستوپوښل;ښورول
8. 镀锡
[du4 xi1] (玲奎) وسپنه