Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身
闪挫
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 闪挫
[shan3 cuo4] (皗) (لكه دپښې);(لكه مړوند چې په زور تاوشى);اوښتل;تاوخوړنه;ټپ خوړل;ټكيدل;ټكيدنه;ټوكل;رګ;رګيدل;زور موندل;زورموندل;لګيدنه;مچ;مروړل