Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 闪亮
[shan3 liang4] (皗獹) اراک;الوبل;برېښن;برېښند;برېښندوکی;بصير;بود;پاميالي;تېغون;جلبلي;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلبلي;ځلېدونکی;ځيرك وتلى نامتو;ځيرک;ذکي;ذهين;رڼا More…
2. 闪挫
[shan3 cuo4] (皗) (لكه دپښې);(لكه مړوند چې په زور تاوشى);اوښتل;تاوخوړنه;ټپ خوړل;ټكيدل;ټكيدنه;ټوكل;رګ;رګيدل;زور موندل;زورموندل;لګيدنه;مچ;مروړل
3. 闪点
[shan3 dian3] (皗翴) كړكېچن ټكى;كړكېچنه نكته
4. 闪现
[shan3 xian4] (皗瞷) (لكه دبريښنا);انعکاس ورکول;باغي کېدل;بدورګېدل;برچېدل;برګ برګ کېدل;برګېدل;برندېدل;برېښ;برېښېدنه;برېښېده;بريښ;بريښېدل;بغاوت کول;بلک;پړك;پړكېدل;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;په تاو More…
5. 闪身
[shan3 shen1] (皗ō) اندرتل;اندرول;په چټكى سره ځان ګوښه كول;جڼه جڼه;چپ;چپول;چل وهل;چلبازى كول;ځان چپول;ځان غړول;څنګ;(ترې);کول;خام کوک کول;دچالاكۍ څخه كار اخيستل;زګېړل;غلې More…
6. 闪身
[shan3 shen1] (皗ō) ايرب;پرېڅر;څنګزن;رېبند;رېبنده;رېونده;غړنده;کېغچ;مايل;مايلاً;متمايل;ترڅ