Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话
闲话
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 闲话
[xian2 hua4] (盯杠) چوک چوکه;زاغزوغي;پرګويي;انګازه;انګازې اچول;اوازه;اونی;بک بکی;بې اساسه خبرې;بې اساسه شايعات خپرول;پرګوی;څټ مرۍ;ږبۍ;شايعه;شموتو;غيبت کول;ګپاوو;ګړبو;کړپند;مواسه;سخن More…