Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阅世 阅历 阅览 阅读
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yue4] (綷) برداشت کول;پوهيدل;پيشګويى كول;چاپول;حل كول;درېړ;زده كول;ښيل;كتل;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;کتاب لوستل;لمېسل;لوستل;ويل;سپاس نامه;قرائت
2. 阅世
[yue4 shi4] (綷) تجربه کاري;(دژوند);ازميښت;پخوالى;تجربه;خاکي;خوږېدل;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;ربړېدل;رنځېدل;سرګذشت;سړې More…
3. 阅历
[yue4 li4] (綷菌) تجربه کاري;(دژوند);ازميښت;پخوالى;تجربه;خاکي;خوږېدل;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;ربړېدل;رنځېدل;سرګذشت;سړې More…
4. 阅览
[yue4 lan3] (綷凝) برداشت کول;پوهيدل;پيشګويى كول;چاپول;حل كول;درېړ;زده كول;ښيل;كتل;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;کتاب لوستل;لمېسل;لوستل;ويل;سپاس نامه;قرائت
5. 阅读
[yue4 du2] (綷弄) برداشت کول;پوهيدل;پيشګويى كول;چاپول;حل كول;درېړ;زده كول;ښيل;كتل;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;کتاب لوستل;لمېسل;لوستل;ويل;سپاس نامه;قرائت
6. 阅读
[yue4 du2] (綷弄) لوستنه;انتباه;بحث;برداشت;بيان;بيانونه;پوهيدنه;تاويل;تشريح;تفسير;توجيه;توضيح;ثقافت;ختم;خطابه;درس;دلوستلو;زده More…