Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐
防守者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fang2 shou3 zhe3] (ň) دافع;دفاع کوونکی;قهرمان;مدافع;ژغوری;شافع;ساتندوی;حامي;غاورسى;پشتيبان;وکيل;دفاع كوونكى;ساتندوى;ملاتړى