Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐
防水材 防水的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fang2 shui3 cai2 liao4] (ň) (لكه بارانۍ;اوبه نه جذبوونكى;اوبه نه منونى كول;اورښتۍ;باران کوټ;بارنۍ;برساتۍ;برساتۍ او ساعت);پشکالۍ;زيم ژغورونى كول;نه جذبوونكى;واټر پروف