Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(ň ... ) ( دكتاب يا عكس لومړى چاپ چې دهغه له مخې غلطي اصلاح كيږي);( مانع );اثبات;اثباتول;اثباتېدل;ازمايښت;آزمون;پروف;ترنز;تمسک;ثبوت;حجت;خام More…
2. 防卫
[fang2 wei4] (ň矫) (حق);بچ کول;بېزل;په خوا پورې نيول;حفظ کول;دايمي;دچامدافعه كول;دفاع كول;ساتل;قام پروري;لاس پرې نیول;حفاظت;حفظ;ساتنه كول;ننګه كول
3. 防卫
[fang2 wei4] (ň矫) پناه ورکوونکی;تدافعي;حامي;دفاعي;ژغروی;ژغورن;ژغورندوی;ژغورونکی;ژغوری;ساتندوى;مدافعوي;حفاظتي;مدافعه وي;د دفاع
4. 防守者
[fang2 shou3 zhe3] (ň) دافع;دفاع کوونکی;قهرمان;مدافع;ژغوری;شافع;ساتندوی;حامي;غاورسى;پشتيبان;وکيل;دفاع كوونكى;ساتندوى;ملاتړى
5. 防御性
[fang2 yu4 xing4] (ň縨┦) پناه ورکوونکی;تدافعي;حامي;دفاعي;ژغروی;ژغورن;ژغورندوی;ژغورونکی;ژغوری;ساتندوى;مدافعوي;حفاظتي;مدافعه وي;د دفاع
6. 防水材料
[fang2 shui3 cai2 liao4] (ň) (لكه بارانۍ;اوبه نه جذبوونكى;اوبه نه منونى كول;اورښتۍ;باران کوټ;بارنۍ;برساتۍ;برساتۍ او ساعت);پشکالۍ;زيم ژغورونى كول;نه جذبوونكى;واټر پروف
7. 防水的
[fang2 shui3 de5] (ň) اورښتۍ;باران کوټ;پشکالۍ
8. 防波堤
[fang2 bo1 di1] (ň猧出) حصار;سنګر;شاريزی;مورچل;هر ډول دفاعى واسطه
9. 防火
[fang2 huo3] (ň) نه سو ځېدونكى;فايرپروف ◊ [fang2 huo3] (ň) نه سو ځېدونكى;فايرپروف
10. 防空洞
[fang2 kong1 dong4] (ň瑌) حفاري
11. 防腐的
[fang2 fu3 de5] (ň籊) انتي سېپتيک;دخساتوب مخه نيوونكى;ضد عفوني دارو;ضدعفوني;ميكروب وژونكى;ميكروب وژونكى دارو