Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阳性
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 阳性
[yang2 xing4] (锭┦) مذكر;مذکر;نارينه;نر;حرکات;عجائبات;بسکټ;خصوصيات;حوالات;خسارات;حواصل;خصائص;حضار;نريځ
[yang2 xing4 de5] (锭┦) مذكر;مذکر;نارينه;نر;حرکات;عجائبات;بسکټ;خصوصيات;حوالات;خسارات;حواصل;خصائص;حضار;نريځ