Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
附上 附于 附以 附加 附启 附属 附带 附庸 附有 附条 附添 附笔 附议 附随
附以签 附以索
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 yi3 qian1 tiao2] (帽兵) ( اسط );( دكوچنيانو يو ډول لوبه );( لكه دبوټ بند );( لكه دليك يا وينا;(چي دنرخ دښودلو لپاره په ځينو شيانو نښتى وي;اخري ټكى;اکوړی;الله داد;پټ پټ More…
[fu4 yi3 suo3 yin3] (ま) استيذان;اشاره;بونډه ګوته;پیلامه;ټکۍ;څرښه;څرک;دراوی;رکښه;سيا کول;شاخص;شينغټه ګوته;علامت;علامه;فهرست;کتلاک;کرمه;کنځه;کنزه ګوته;کوکۍ ګوته;کينل;لاکو;لاکولکړه