Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陈列 陈旧 陈规 陈设 陈述
陈列台 陈列品
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chen2 lie4 tai2] (朝籓) (دكليسا);(ديوه حيوان);(لكه ماشين);اډه;تبنګ;چپول;ځان چپول;ځانكړي اخور;څنګ;(ترې);کول;دتياتر وړاندنۍ چوكۍ;درول;دريځ;دكانچه;دکان;سټيج ته نژدې چوكۍ چې له نورو بېله More…
[chen2 lie4 pin3] (朝珇) (حق);(طب);(لكه خوشالى);اوڅارول;پلنول;تداوى;جلوس ايستل;څرګندول;دعوا صحيح كول;راوړل;رډول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;ښودل;شوارول;ظاهرول;غوړول;ګوته;(ور په);کول;کارته;لاريون More…