Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陈列 陈旧 陈规 陈设 陈述
陈述
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 陈述
[chen2 shu4] (朝瓃) (لكه بيه);(لكه كيسه);(ملت);احوال;اظهارول;اظهرېدل;اکر;اوڅارول;اوضاع;اولس;ايالت;ايښودل;بيانول;تېرول;ټاكل;حال;حالت;څرګندول;حکومتي;څنګه والی;ددولت;دريځ More…
2. 陈述
[chen2 shu4] (朝瓃) استنطاق;اظهار;اظهار نامه;اعلاميه;بيا نيه;بيان;بيان نامه;بيانيه;بیجک;تذکار;څرګندونه;ښکارونګ;ښکارونه;ګروېږنه;ګوېږنه;وينا;اظهارنامه;اداينه;کړت;سند;مدعا;څرګندونې;راپور