Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
限定 限幅 限有
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 限定
[xian4 ding4] (﹚) ټاكلى;محدود;محدود شوى;کودن;منحصر;کوټه;محصور;مختنق;مقيد;تنګ;باطن;سپېدلی
[xian4 fu2 qi4] (碩竟) (اّله);تاګت;خرڅول;خورخول;دتاك برۍ بياتى;سکولونکی;ګړندى;ل ګړندۍ بيړۍ;نوك پرې كوونكى;يو ډ
3. 限有
[xian4 you3] (Τ) شته والی;موجودوالی;کشايش;ټاټوب;حيات;خرومه;روزګار;زندګي;زيست;ژواک;ژوند;ژوند و ژواک;ژوندون;ښکارېدنه;شتوالی;شتون;عمر;ګذاره;موجوديت;هستى;هستي;هشتوالی;وجود;سته More…