Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陪伴 陪审
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pei2] (抄) دموسيقى په ډلګۍ كى لوړ ږغ;هغه غږ چه دموسيقى په يوه دسته كښى تر نورو اوچت اوريدل كيږى
2. 陪伴
[pei2 ban4] (抄︸) انډيوال;بډه;ټل;ډنډي;زوجه;سخت;شريك;شريک;کورودانه;کورودانې;مشترک;مل;ملګرى;ونډى;ونډی;حصه دار;سهمدار;برخه;حريف;شريكول;شريكېدل
3. 陪伴
[pei2 ban4] (抄︸) مشايعت کول;ملګری کېدل;ملل;بدرګه ;د لارې مل;ملګری
4. 陪审团
[pei2 shen3 tuan2] (抄糵刮) دسر سړى;دقضاوت كوونكو ډله;دكار ګرو مشر;دمشر;مشر;منصفه هيئات;منصف;قضاوت;ژوري;منصفه پلاوى