Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陶器 陶瓷 陶陶
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tao2 qi4 chang2] (吵竟初) کلالي;کمباړي;خاورين لوښي;دخاورينو لوښو دجوړولو ځاى;كولالى;کولالي;کومباري;چيني فروش;چيني;لوښى
[tao2 qi4 de5] (吵竟) دكلالۍ صنعت;كلالى
3. 陶瓷的
[tao2 ci2 de5] (吵病) دكلالۍ صنعت;كلالى
4. 陶陶
[tao2 tao2] (吵吵) بختور;بختيار;بختيالي;بسيا;بشاش;بنوښ;تالېمن;خوښ;خوش قسمته;خوشال;خوشاله;خوشبخته;خوشحال;خولۍ په غوړيو کې;راضي;ښاد;ښادمن;سخ;سخن;سعادتمن;ښه مرغه;ښه More…