Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隐匿 隐喻 隐居 隐藏 隐退 隐遁
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yin3 ni4 chu3] (留拔矪) منځوله;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;ټوغول;چال;ځاله;ځاله جوړول;ځاله کول;ډوګل;ډيګله;ژغورځاي;سرپنا;سيله;منځاله;هسګ;آشيانه;جاله;ځالۍ;ښور;هور;ښرغلی;بسېره;غار
2. 隐喻
[yin3 yu4] (留畴) استعاده;استعاره;تصوير;تمثال;څېره;دالفاظو مجازي استعمال;کنايت;کنايه;مجاز;تشبيه
3. 隐居
[yin3 ju1] (留﹡) اسرارآمېز;انزوا;بېکسي;پرده;تنهايي;ځانګړتيا;ځانله والی;څړه توب;څړه ګي;څړه والی;خردنګ;خصوصيت;خفيه;خلوت;راز;رمز;سر;سري;صميميت;عزلت;فاعل;ګوښه والی;ګوښه;محروميت
4. 隐藏
[yin3 zang4] (留旅) خښ;ښخ;مدفون
5. 隐藏的
[yin3 cang2 de5] (留旅) کورشګۍ;المارۍ;بيت الخلا;پتول;پسخانه;ټټخه;خونګۍ;دخلوت كوچنۍ كوټه;سندخ;سندوخ;سوندخ;صندق;صندوق;ګرګاس;ګوچنۍ خونى ته دخبظودپاره پېول;کوټنۍ;پټ;پټې خبرې كول;خصوصي
6. 隐退的
[yin3 tui4 de5] (留癶) تقاعد شوی;تقاعدشوى تقاعدى معاش;ځيره شرمندوكى;ګوښه ځاى;ګوښی;کور ناست;کورناستی;متقاعد;خانه نشين;څړه;تقاعدشوى;ګوښه;منزوي
7. 隐遁的
[yin3 dun4 de5] (留筆) (صوفى);برماڼو;تريناک;تنها;ځنګلي;زاهد;سارانی;سوپى;صحرانى;ګوښه;ګوښه ګير;ګوښه نشين;ګوښى شوى;منزوي