Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隶属
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li4] (刘) اتاشه;اجوت;تړلی;سره تړلي;ملزوم;وابسته;مضاف;ملحق;پرله پوري;موصول;پرت;محجوز;دروږي
2. 隶属
[li4 shu3] (刘妮) اطاعت;انقياد;ايلول;بيعت;پوست غاړي;تابعداري;تابعيت;تسلمېدنه;تسليم;تن ور کونه;سوانګلوي;غاړه اېښودنه;غاړه ايښوونه;فرمان برداري;متابعت;مخامخ كول;اېلول;پيروي;مخامخول