Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雇佣 雇来 雇用 雇请
雇佣文
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gu4 yong1 wen2 ren2] (侗ゅ) ( موټر );بيكار;په غير منظم ډول ټوټه كول ياپرې كول;تراشل;ټوخيدل لغتىوهل;ټيكسى;خوږول;دكريې اّس;ډته;زوړاّس;سر کول;سکستل;سکښتل;کلم کول;لت;لته;لغته;ليكونكى;څيکل;رېزه More…